قریب به هفده سال مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و داشتن فرصت ناب شنیدن صحبت های هزاران نفر در سال با گروههای سنی، جنسی، تحصیلات، فرهنگ و باورهای مختلف، سطوح مختلف سلامت و بیماری، بیانگر این واقعیت است که مدیریت وزن و سلامت با میزان مدیریت فرد بر شرایط روحی و روانی و ذهنی اش ارتباط تنگاتنگی دارد.
آنانی در کاهش وزن موثر و ماندگار موفق ترند که در فرایند کاهش وزن، ده برابر وزنی که کم می کنند توانسته‌اند از بار فشارهای روحی و استرس های خودآگاه و ناخودآگاه خود بکاهند.


این فرایند نیاز به هدایت و یاد گرفتن مهارت های مهمی دارد که ما از واژه خودکنترلی یا ذهن آگاهی برای معرفی آن استفاده می کنیم و ساعتهای زیادی از وقت مشاوره را گاه به آن اختصاص می دهیم.
به لطف خداوند خانم دکتر نگار تبریزی و خانم لیلا گیاهی در این مسیر در سال ۹۸ به بنده و مراجعین بسیاری کمک های ارزنده ای کردند.
آخرین کارگاه سال جاری ۲۶ بهمن خواهد بود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به سایت دکتر لادن گیاهی می باشد