ویژه کودکان تا سن 18 سالگی
تشخیص به موقع اضافه وزن درکودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تا زمانی که پتانسیل رشد وجود دارد درمان موفقیت آمیزتر خواهد بود. تمرکز برای برنامه ریزی صحیح جهت اصلاح اضافه وزن و کنترل آن بایست خانواده محور، بر اساس الگوهای سالم تغذیه ای و فعالیت جسمی باشد
در سال دوم وزن کودک به میزان 3.5 تا 4.5 کیلوگرم افرایش می یابد و کودک در 2 سالگی معادل وزن تولد افزایش وزن خواهد داشت. افزایش وزن نرمال در کودکان بعد از سال نخست زندگی تا سن 9 تا 10 سالگی باید 2 تا 3 کیلوگرم در سال می باشد.


صدک بالای 95 برای BMI به معنای اضافه وزن و صدک بین 95- 85 در معرض خطر اضافه وزن و چاقی هست.


کودکان در موارد تشخیص اضافه وزن نباید تحت رژیم کاهش وزن قرار گیرند بلکه هدف تنظیم وزن در کودکان دارای اضافه وزن، حفظ وزن و یا کاهش سرعت افزایش وزن می باشد تا با افزایش قد به تدریج در وزن متناسب خود قرار گیرند و اگر وزن مناسب بزرگسالی را داشته باشند بایستی تلاش کرد تا سنین مورد نظر وزن کنونی خود را حفظ کنند. اما در مواردی که کودکان با BMI بالای صدک 95یا بین 85 تا 95 دارای ریسک فاکتورهای دیگر باشد، کاهش وزن به میزان 4.5 تا 5.5 کیلوگرمدر سال مجاز و قابل توصیه است . بنابراین رژیم کاهش وزن، باید برای کودکان چاق در نظر گرفته شود. ولی از آنجایی که کودک در سن رشد است، این کاهش وزن باید به آرامی صورت گیرد تا لطمه ای به رشد او وارد نیاید.
در مورد نوجوانان نیز انرژی برای 4 گروه بی تحرک، کم فعالیت، فعال و بسیار فعال بر حسب قد، وزن، سن و جنس برآورد می شود است. روزانه می بایست 25 کالری، انرژی بیشتری جهت رشد و افزایش بافت مصرف گردد. کفایت انرژی دریافتی در نوجوانان با پیگیری وزن و BMI .) به خوبی قابل ارزیابی است.


توجه به عوامل مرتبط با بی اشتهایی و بد غذایی کودکان و یافتن راهکارهای موثر در بستر خانواده ، مشاوره با پدر ومادر و اصلاح رفتارها و باورهای والدین زمینه رفع بسیاری از مشکلات تغذیه ای کودکان و نوجوانان می باشد.
 

nobat

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به سایت دکتر لادن گیاهی می باشد