تا به امروز مباحث مرتبط با غذا و تغذیه در حیطه تولیدمثل و مسائل مرتبط با ناباروری کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا کمتر فرصت مطرح شدن پیدا کرده اند در حالی که لازم است تا این موضوع از سطح تغذیه جامعه تا سطح مطالعات سلولی مولکولی مورد توجه قرار گیرد. بدون شک توجه به این مقوله هم در کاهش خطر ناباروری در کشور و همچنین در بهبود نتایج درمان موثر خواهد بود.

دانلود مقاله

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به سایت دکتر لادن گیاهی می باشد