بسیاری از افرادی که با مشکل چاقی و اضافه وزن روبرو هستند، هر رژیمی را که به گوششان می رسد برای رهایی از وزن های اضافه برای مدتی به کار می گیرند. در این راستا هر رژیمی که باعث کاهش وزن سریع شود مورد اقبال بیشتری قرار می گردد.

دانلود مقاله

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به سایت دکتر لادن گیاهی می باشد