آن چه باور دارم ...
مشاوره خردمندانه تغذیه امروز، سرمایه گذاری برای سلامت چند نسل است.
رسالتم را چه می دانم؟
  • رسالت من ارائه مشاوره تغذیه برای سلامتی شما و نسل تان است.
  • رسالت من توانمدسازی شما برای سالم زیستن است.
چگونه؟
  • با نیروهای نهفته در وجود گوهربار خودتان
  • با افزایش دانش و خرد تغذیه تان 
  • با توجه به نیازهای فیزیولوژیک و ژنتیکی تان 
  • با تمرکز برای رسیدن به بهترین وضعیت تعادلی جسمی تان
  • با توجه به خوراک فکر و جانتان
  • باهدایت برای کسب و افزایش مهارت های ذهن آگاهی تان
  • با شبکه سازی با افرادی که تجربه های زیسته موفق و گوهرباری دارند
چرا؟

              چون ما برای هدف والایی خلق شده ایم  

برای همین …..

موضوع اصلی من با مراجعینم رسیدن به وزن ایده آل فرمولی نیست. موضوع ما تلاش خردمندانه و منظم برای ارتقاء و حفظ سلامتی است. هدف که سلامتی باشه عدد عقربه ترازو هم درست می شود.

یقین دارم….

تلاش خردمندانه روزانه است که ما را به تغییر رضایت بخش و با ثبات می رساند.

شماره تماس

۰۹۳۰۲۸۴۶۳۴۳

در صورت نیاز به تماس اضطراری می توانید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید

نوشته های اخیر

نظرات و پیشنهادات

خوشحال می شویم اگر نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید