حساسیت غذایی به علت واکنش نامطلوب سیستم ایمنی به ترکیبات موجود در مواد غذایی ایجاد می شود و بسیار مهم است که با واکنش های شبه حساسیتی به مواد غذایی که سیستم ایمنی در آن درگیر نمی شود و به اصطلاح عدم تحمل غذایی نامیده می شوند تمایز داده شوند.

دانلود مقاله

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به سایت دکتر لادن گیاهی می باشد