دوره های تخصصی راهبری تغذیه

این دوره ها ویژه افراد زیر برنامه ریزی شده است:

افرادی که بارها تجربه رژیم گرفتن و شکست در رژیم گرفتن داشته اند

افرادی که از غذا خوردن احساس گناه می کنند

افرادی که سابقه جراحی چاقی و یا عمل های زیبایی و بازگشت وزن داشته اند

مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک

افرادی که دچار بی اشتهایی یا پر خوری عصبی هستند.

مدرسین: دکتر نگار تبریزی

مشاوره تغذیه: دکتر لادن گیاهی

دوره فیروزه ای:

کارگاه ذهن آگاهی مقدماتی (3 ساعت) + مشاوره فردی و دریافت رژیم غذایی (یک ماهه)
مکمل دوره : انجام تمرینات و ارتباط یک ماهه هفتگی با مدرس و مشاور ...
ثبت نام آنلاین

دوره بنفش:

کارگاه ذهن آگاهی مقدماتی و متوسط (۶ساعت) + مشاوره فردی و دریافت رژیم غذایی (سه ماهه)
مکمل دوره : انجام تمرینات و ارتباط یک ماهه هفتگی با مدرس و مشاور ...
ثبت نام آنلاین

دوره طلایی:

دوره طلایی کارگاه ذهن آگاهی مقدماتی و متوسط (٩ساعت) + مشاوره فردی و دریافت رژیم غذایی (سه ماهه)
مدرسین: دکتر نگار تبریزی مشاوره تغذیه : دکتر لادن گیاهی
ثبت نام آنلاین
Call Now Buttonتماس با ما