تغدیه فرزندان ما در مهدکودک ها و مدارس علاوه بر اینکه بر قدرت ذهنی، یادگیری و عملکرد تحصیلی آنان در کوتاه مدت موثر است بلکه تعیین کننده وضعیت رشد و سلامت آنان حین بلوغ و سال های آینده زندگی است.

هوشمندی در تغذیه برای داشتن آینده ای سالم باید از همان دوران پیش دبستان و دبستان آموزش داده شود. درحال حاضر شیوع مشکلات مرتبط با تغذیه به ویژه چاقی و اضافه ورن در سنین مدرسه زنگ خطر جدی برای وضعیت سلامت و آینده اقتصادی کشور است. از این رو توجه و اقدامات عالمانه در مدارس در بعد تغذیه قطعا اثرات بلند مدت با ارزش فردی و اجتماعی دارد.

برنامه جامع هوشمند کوشا

بسته جامع هوشمند کوشا با هدف کوشش در اجرای غربالگری تخصصی وضعیت تغذیه و سلامت دانش آموزان در سال تحصیلی و ارائه مشاوره فردی و گروهی به آنان و خانواده هایشان با توجه به نیازها و شرایط فردی در طی سال تحصیلی ویژه مدارس تعریف شده است.

برنامه جامع هوشنمد کوشا در ارتفاء سطح سلامت تغذیه دانش آموزان شامل ١۴ بخش زیر است:

جلسه تشریح اهداف و برنامه ها ویژه والدین و معلمین به منظور داشتن تعاملی موثر در ارتقاء سطح سلامت و تغذیه دانش آموزان ( توسط متخصص تغذیه و پزشک )

غربالگری دانش آموزان از نظر مشکلات مربوط به رشد، عادات غذایی، بیماری هایی نظیر دیابت، فشارخون و کم خونی فقر آهن ( توسط کارشناسان )

  تشکیل پرونده سلامت

  ارزیابی آنتروپومتری

  ارزیابی پاراکلینیکی

بررسی پرونده تغذیه ای دانش آموزان (توسط دکتر لادن گیاهی و تیم کارشناس)

بررسی نتایج پاراکلینک (توسط متخصص پاتولوژی)

گروه بندی دانش آموزان با توجه به اطلاعات جمع آوری شده. در پنج گروه نرمال، در معرض خطر، توصیه به مشاوره در ماه های آینده، خطر خفیف توصیه به شرکت در جلسات آموزش گروهی، خطر متوسط و شدید توصیه به انجام مشاوره انفرادی

ارائه نتایج به دانش آموزان و خانواده آنان از طریق مدرسه

برگزاری كارگاه های آموزشی برای آن مدرسه

ارائه پمفلت آموزشی و کارگاه آموزش گروهی برای دانش آموزان، معلمین و والدین آنان و برگزاری مسابقات تغذیه ای در بین دانش آموزان (دبستان)

ارائه بهترین پروتکل برای حمایت رفتار تغذیه ای سالم در مدرسه با توجه به برنامه های جاری در مدرسه و تنظیم برنامه بوفه و تغذیه مدرسه در مناسبت های ویژه

جلسه مشاوره و تعیین برنامه ارجاع در مورد دانش آموزانی که فاکتور خطر و یا بیماری در آنان شناسایی شده است.

جلسه گروهی با والدین و پیگیری تغییرات در ٣ ماه گذشته

بررسی مجدد دانش آموزان در معرض خطر

جلسه نهایی با والدین

ارائه گزارش نهایی به صورت کمی و کیفی در مورد نتایج حاصل از اجرای برنامه به مدیریت مدرسه

خواهشند است جهت دریافت پاسخ سوالات خود و نتنظیم قرارداد برای برنامه جامع هوشمند کوشا در خواست خود را به ایمیل dr.lgiahi@gmail.com ارسال نمایید.

Call Now Buttonتماس با ما