می تونی بحث درباره کنترل گرسنگی در رژیم کاهش وزن را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!