هدف از مشاوره تغذیه دکتر گیاهی برای کودکان به ویژه تا پایان دو سالگی، راهنمایی گام به گام مادران و خانواده ها برای تغذیه بهینه فرزندشان از نظر کمیت و کفایت مطلوب برای رسیدن به رشد بهینه و سطح بالای سلامتی در سال های بعدی زندگی است.

بیشترین اختلالات رشد در دو سال اول زندگی در زمان شروع تغذیه تکمیلی یعنی حدود ۶ ماهگی و همچنین زمان از شیرگیری ایجاد می شود.

تنظیم به موقع تغذیه تکمیلی و دریافت آگاهی از رفتارهای تکاملی مرتبط با تغذیه اثرات سلامتی بلند مدتی را برای کودک به دنبال خواهد داشت. سوء تغذیه تا 5 سالگی اثرات غیرقابل بازگشتی بر رشد و تکامل مغزی و عملکرد بسیاری از ارگان های بدن خواهد داشت.

کودک--و-نوجوان
تشخیص به موقع اضافه وزن در کودکان

تشخیص به موقع اضافه وزن در کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تا زمانی که پتانسیل رشد وجود دارد درمان موفقیت آمیزتر خواهد بود. تمرکز برای برنامه ریزی صحیح جهت اصلاح اضافه وزن و کنترل آن بایست خانواده محور، بر اساس الگوهای سالم تغذیه ای و فعالیت جسمی باشد.

در سال دوم وزن کودک به میزان ٣.۵ تا ۴.۵ کیلوگرم افرایش می یابد و کودک در ٢ سالگی معادل وزن تولد افزایش وزن خواهد داشت. افزایش وزن نرمال در کودکان بعد از سال نخست زندگی تا سن ٩ تا ١۰ سالگی باید ٢ تا ٣ کیلوگرم در سال باشد.

صدک بالای ٩۵ برای BMI به معنای اضافه وزن و صدک بین ٩۵- ٨۵ در معرض خطر اضافه وزن و چاقی هست.

کودکان در موارد تشخیص اضافه وزن نباید تحت رژیم کاهش وزن قرار گیرند بلکه هدف تنظیم وزن در کودکان دارای اضافه وزن، حفظ وزن و یا کاهش سرعت افزایش وزن می باشد تا با افزایش قد به تدریج در وزن متناسب خود قرار گیرند و اگر وزن مناسب بزرگسالی را داشته باشند بایستی تلاش کرد تا سنین مورد نظر وزن کنونی خود را حفظ کنند. اما در مواردی که کودکان با BMI بالای صدک ٩۵ یا بین ٨۵ تا ٩۵ دارای ریسک فاکتورهای دیگر باشد، کاهش وزن به میزان ۴.۵ تا ۵.۵ کیلوگرم در سال مجاز و قابل توصیه است. بنابراین رژیم کاهش وزن، باید برای کودکان چاق در نظر گرفته شود. ولی از آنجایی که کودک در سن رشد است، این کاهش وزن باید به آرامی صورت گیرد تا لطمه ای به رشد او وارد نشود.

توجه به عوامل مرتبط با بی اشتهایی و بد غذایی کودکان و یافتن راهکارهای موثر در بستر خانواده، مشاوره با پدر و مادر و اصلاح رفتارها و باورهای والدین زمینه رفع بسیاری از مشکلات تغذیه ای کودکان و نوجوانان می باشد.

اصلاح بد رفتاری های تغذیه ای منجر شونده به پر خوری و چاقی کودکان و همچنین افت روند رشد نیازمند به پیگیری منظم جلسات مشاوره توسط والدین می باشد، غالبا این جلسات مشاوره یک تا دو ساعت به طول می انجامند.

اولین مشاوره تغذیه کودکان باید به صورت حضوری باشد. همراه داشتن کارت رشد تا ٢۴ ماهگی توصیه می شود.

جهت دریافت فایل منحنی های رشد روی منحنی مورد نظر کلیک کنید
Call Now Buttonتماس با ما