می تونی بحث درباره محاسبه در خوردن یا مشاهده در خوردن! | مسأله کدام است ؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

Call Now Buttonتماس با ما